Upravni odbor
Jasmina Ćesić – predsjednica
Anela Demir – potpredsjednica
Dženeta Velić – seretarica
Lejla Radončić Jonuz – član uprave
Fahro Žilkić – član uprave
Neda Zović – član uprave
Ajdin Kavara – član uprave

Direktorica za finansije
Zerina Dervišević

nadzorni odbor
Mead Mišić
Kemal Čolakhodžić
Susan Glazier