Upravni odbor
Axelle Dervišević – predsjednica
Lejla Ademović – potpredsjednica
Dženeta Velić – sekretarica

Aida Kurtagić – član UO
Esad Sinanović – član UO
Halil Demir – član UO

Direktorica za finansije
Zerina Dervišević

Nadzorni odbor
Jasmina Dervišević – Ćesić
Kemal Čolakhodžić
Robert Chernack