Upravni odbor
Jasmina Ćesić – predjednica
Anela Demir – potpredsjednica
Dženeta Velić – sekretarica
Lejla Arapčić – direktor
Robert Chernack – direktor
Aida Mahinić – direktor
Armin Vajrača – direktor
Neda Zović – direktor
Aydin Kavara – direktor

Direktorica za finansije
Zerina Dervišević

nadzorni odbor
Mead Mišić
Kemal Čolakhodžić
Susan Glazier