Nudimo vrste korporativnog sponzorstva, kao priliku da pomognemo lokalnom poslovanju da ostvari svoje marketinške ciljeve. Učešće se temelji na godišnjoj naknadi.

Važno je napomenuti:

  • bez obzira na razinu, korporativni sponzori nemaju nikakav uticaj na programiranje i poslovanje NEFBiH
  • vizija i ciljevi kompanije svih korporativnih sponzora ne smiju biti u suprotnosti s misijom NEFBiH.
  • NEFBiH ne podržava sadržaje, usluge, proizvode i slično od bilo kojeg od korporativnih sponzora koji sudjeluju.

Platinasti Sponzor

Logotip kompanije bit će istaknut na početnoj stranici NEFBIH web-stranice i u dijelu Korporativnih sponzora (prvi dio stranice). Poslovanje će se spominjati na svim događajima NEFBiH (ako se to smatra prikladnim na temelju prirode događaja). Sponzor može dati marketinške materijale na određenim događajima, kada je to odobreno od Upravnog odbora NEFBiH. Poslovanje će se povremeno pojavljivati ​​u newsletterima i e-porukama NEFBiH, kao i na društvenim mrežama.

ČLANOVI- 1000 USD | OSTALI – 1200 USD

gold level sponsor

Zlatni sponzor

Logotip kompanije bit će prikazan u dijelu Korporativni sponzori na web stranici (drugi dio stranice). Poslovanje će biti spomenuto na većini događaja u NEFBiH. Sponzor može dati marketinške materijale na određenim događajima, kada je to odobreno od Upravnog odbora NEFBiH. Poslovanje će se povremeno pojavljivati ​​u newsletterima i e-porukama NEFBiH, kao i na društvenim mrežama.

ČLANOVI- 500 USD | OSTALI- 650 USD

silver level sponsor

Srebrni sponzor

Logotip kompanije bit će objavljen u dijelu Korporativni sponzori na web-stranici (treći dio stranice). Poslovanje će biti spomenuto na većini događaja u NEFBiH. Sponzor može dati marketinške materijale na određenim događajima, kada je to odobreno od Upravnog odbora NEFBiH. Poslovanje će se povremeno pojavljivati ​​u newsletterima i e-porukama NEFBiH, kao i na društvenim mrežama.

ČLANOVI- 250 USD | OSTALI- 350 USD